دانلود نرم افزار های آموزشی

در صورتی که برای دانلود مشکلی داشتید با ما مکاتبه کنید

نسخه کامل size قیمت
تومان
نسخه آزمایشی size
 دانلود آموزش شبکه بخش عملی 246 MB 12000
 دانلود آموزش برنامه سازی 3  به زبان #C 327 MB 12000
 دانلود آموزش برنامه سازی 2  به زبان #C 290 MB 12000 دانلود نسخه آزمایشی برنامه سازی 2 به زبان #C 15 MB
 دانلود آموزش برنامه سازی 1  به زبان #C 206 MB 12000 دانلود نسخه آزمایشی برنامه سازی 1 به زبان #C 10 MB
دانلود آموزش برنامه نویسی  موبایل اندروید 468 MB 17000 دانلود نسخه آزمایشی آموزش برنامه سازی موبایل 14 MB
  دانلود تمرین های برنامه سازی یک  #C 103 MB 5000 دانلودآزمایشی تمرین های برنامه سازی یک سیشارپ 14 MB
  دانلود آموزش بانک اطلاعاتی 321 MB 12000 دانلود نسخه آزمایشی  بانک اطلاعاتی   11 MB
    دانلود آموزش برنامه نویسی مقدماتی به زبان ++C 234 MB 12000 دانلود نسخه آزمایشی++ Cمقدماتی 13 MB
   دانلود آموزش برنامه سازی 1 ویژوال بیسیک 232 MB 6000 دانلود نسخه آزمایشی برنامه سازی 1 10 MB
   دانلود آموزش برنامه سازی 2 ویژوال بیسیک 290 MB 6000 دانلود نسخه آزمایشی برنامه سازی 2 17 MB
   دانلود آموزش برنامه سازی 3 ویژوال بیسیک 236 MB 6000 دانلود نسخه آزمایشی برنامه سازی 3 23 MB
   دانلود آموزش WORD 548 MB 4000 دانلود آزمایشی آموزش WORD MB 1
   دانلود آموزش Photoshop 690 MB 6000 دانلود آزمایشی آموزش Photoshop MB 50
 
     در صورتی که برای دانلود مشکلی داشتید با ما مکاتبه کنید